Titania500w

Henry Fuseli. Titania Awakes, Surrounded By Attendant Fairies (1793 1794).

Henry Fuseli. Titania Awakes, Surrounded By Attendant Fairies (1793 1794).